Classic Editor

Description

ตัวแก้ไขดั้งเดิมคือปลั๊กอินอย่างเป็นทางการที่บำรุงรักษาโดยทีมของ WordPress ซึ่งนำตัวแก้ไขของ WordPress แบบ (“ดั้งเดิม”) และหน้าจอ “แก้ไขเรื่อง” ก่อนหน้านี้กลับมา ทำให้สามารถที่จะใช้ปลั๊กอินอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของหน้าจอนั้น เพิ่ม meta แบบเก่าๆ กล่อง หรืออะไรก็ตามที่ใช้งานได้กับตัวแก้ไขก่อนหน้านี้

ตัวแก้ไขดั้งเดิมคือปลั๊กอินของ WordPress อย่างเป็นทางการ โดยจะมีการสนับสนุนและบำรุงรักษาอย่างเต็มที่จนถึงปี 2022 เป็นอย่างน้อย หรือเท่าที่จำเป็นต้องใช้งาน

สรุปคร่าวๆ ปลั๊กอินนี้เพิ่มรายการดังต่อไปนี้:

 • ผู้ควบคุมสามารถเลือกตัวแก้ไขริเริ่มสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด
 • ผู้ควบคุมสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนตัวแก้ไขริเริ่มเองได้
 • หากมีการอนุญาต ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ตัวแก้ไขแบบใดสำหรับแต่ละเรื่อง
 • ถ้ามีการแก้ไขเรื่องล่าสุดโดยตัวแก้ไขใดก็ตาม ตัวแก้ไขล่าสุดก็จะถูกใช้ต่อมาหากมีการเปิดใช้อีกครั้ง นี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการรักษาความสอดคล้องกันเมื่อต้องแก้ไขเนื้อหา

นอกจากนี้แล้ว ปลั๊กอินตัวแก้ไขดั้งเดิมยังได้มีตัวกรองอีกหลายอันที่ให้ปลั๊กอินอื่นๆ ควบคุมการตั้งค่า และทางเลือกตัวแก้ไขต่อเรื่อง และต่อประเภทเรื่อง

โดยเบื้องต้นแล้ว ปลั๊กอินนี้จะซ่อนฟังก์ชั่นทั้งหมดที่มีในตัวแก้ไขบล็อกแบบใหม่ (“กูเทนเบิร์ก”)

Screenshots

 • การตั้งค่าผู้ควบคุมบน ตั้งค่า -> หน้าจอการเขียน
 • การตั้งค่าผู้ใช้บนหน้าจอข้อมูลส่วนตัว ปรากฎขึ้นต่อเมื่อมีการอนุญาตให้ผู้ใช้สลับตัวแก้ไข
 • "ลิงก์ทำงาน" เพื่อเลือกตัวแก้ไขอีกแบบหนึ่ง ปรากฏขึ้นต่อเมื่อมีการอนุญาตให้ผู้ใช้สลับตัวแก้ไข
 • ลิงก์เพื่อสลับไปที่ตัวแก้ไขบล็อกในขณะที่มีการแก้ไขเรื่องในตัวแก้ไขดั้งเดิม ปรากฏขึ้นต่อเมื่อมีการอนุญาตให้ผู้ใช้สลับตัวแก้ไข
 • ลิงก์เพื่อสลับไปที่ตัวแก้ไขดั้งเดิมในขณะที่มีการแก้ไขเรื่องในตัวแก้ไขบล็อก ปรากฎขึ้นต่อเมื่อมีการอนุญาตให้ผู้ใช้สลับตัวแก้ไข
 • การตั้งค่าเครือข่ายเพื่อเลือกตัวแก้ไขริเริ่มสำหรับเครือข่ายและอนุญาตให้ผู้ควบคุมเว็บเปลี่ยนค่าได้
 • ลิงก์ "สลับไปที่ตัวแก้ไขดั้งเดิม"

FAQ

การตั้งค่าเริ่มต้น

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ปลั๊กอินนี้จะนำตัวแก้ไข WordPress แบบ (“ดั้งเดิม”) ก่อนหน้านี้กลับมา และจะซ่อนตัวแก้ไขบล็อกแบบใหม่ (“กูเทนเบิร์ก”)
การตั้งค่าพวกนี้สามารถแก้ไขได้ที่ ตั้งค่า => หน้าจอการเขียน

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการติดตั้งเครือข่าย

มีสองตัวเลือก:

 • เมื่อมีการเปิดใช้งานเครือข่าย ปลั๊กอินนี้จะกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นตัวแก้ไขดั้งเดิม และป้องกันไม่ให้ผู้ควบคุมเว็บและผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวแก้ไขได้
  การตั้งค่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้และคุณสามารถเลือกตัวแก้ไขริเริ่มของทั้งเครือข่ายได้จากหน้าจอการตั้งค่าเครือข่าย
 • เมื่อไม่มีการเปิดใช้งานเครือข่าย ผู้ควบคุมในแต่ละเว็บจะสามารถเปิดใช้งานปลั๊กอินและเลือกตัวเลือกสำหรับผู้ใช้งานเว็บได้
ไม่สามารถหาลิงก์ “สลับไปที่ตัวแก้ไขดั้งเดิม” เจอ

มีในเมนูหลักของตัวแก้ไขบล็อก ดูรูปตัวอย่างนี้

Reviews

15 ตุลาคม 2019
Bring back the classic editor as the default. Thankfully somebody developed this little life saver!
14 ตุลาคม 2019
This Plugin is really good for those who had difficulties with this new Gutenberg interface, who knows why it was implemented in WordPress. However, despite being a very good alternative, it has a serious problem with inserting highlighted images in the posts. I hope the developers pay attention to this, because every time I need to insert an image, I have to disable the plugin to be able to post it. Apparently, it wasn't just me who noticed this problem. But it is an application that I recommend. However, it has this flaw that kills all the "magic" it provides.
10 ตุลาคม 2019
The Classic Editor is so much easier to use than the new default editor Gutenberg. Whether you're a developer and need to write custom plugins or you're an end-user who is familiar with using MS Word or Google Docs, this is for you. It is simple to use, quick to learn, and easy to expand. After struggling with Gutenberg a few times, all of the WordPress based websites I build have this plugin installed by default. This way the customers can update their own sites with very little training and I don't have to wrestle with the editor performing content updates for them myself. The Classic Editor (tinyMCE) should be the default editor again.
9 ตุลาคม 2019
The classic editor is much better than Gutenberg! I'm also experimenting with other plugins like "disable gutenberg", "wp downgrader" as my theme has the best block editor I've ever found built right in (Divi). Also started playing with classicpress, (the WordPress fork of version 4.9.x) and it's working (and listening to its users) like I would expect WordPress to do. If you can use MS word, you can use the classic editor!
8 ตุลาคม 2019
Read into the "advantages" of gutenberg just to try to give it another catch. I'll save you some time, don't. It's Elementor lite with 1800 issues on git! Just because a developer thinks it has more features, doesn't mean it works in a real business where people need to get sh~t done and not play with blocks all day. Yes, classic editor is not "powerful" but it's a pure and simple "block" that has what's needed. Easy to understand and use. Accessible for non-developers, virtual assistants and productivity fiends. make classic default again! or try gutenberg 2019 and be disappointed AGAIN
Read all 713 reviews

Contributors & Developers

“Classic Editor” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

“Classic Editor” has been translated into 50 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Classic Editor” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Changelog

1.5

 • อัปเดตแล้วสำหรับ WordPress 5.2 และ Gutenberg 5.3+
 • ปรับปรุงและแก้ไขแล้วสำหรับตรรกะของ “เปิดเรื่องด้วยตัวแก้ไขล่าสุดที่ถูกใช้ในการแก้ไข”
 • แก้ไขแล้วสำหรับการเพิ่มสถานะเรื่อง ทำให้ปลั๊กอินอื่นๆ สามารถเข้าถึงสถานะดังกล่าวได้โดยง่าย

1.4

 • บนการติดตั้งเครือข่าย ลบแล้วสำหรับการจำกัดสิทธิ์ให้เปิดการใช้งานบนเครือข่ายเท่านั้น
 • เพิ่มแล้วสำหรับการสนับสนุนให้ผู้ควบคุมเครือข่ายสามารถที่จะเลือกตัวแก้ไขริเริ่มของทั้งเครือข่ายได้
 • แก้ไขแล้วสำหรับการตั้งค่าลิงก์แจ้งเตือนบนหน้าจอเกี่ยวกับเครือข่าย
 • เพิ่มอย่างเหมาะเจาะแล้วสำหรับรายการเมนู “สลับไปที่ตัวแก้ไขดั้งเดิม” ในเมนูตัวแก้ไขบล็อก

1.3

 • แก้ไขแล้วสำหรับการลบวิดเจ็ตหน้าควบคุม “ลองใช้กูเทนเบิร์ก”
 • แก้ไขแล้วสำหรับเงื่อนไขในการแสดงผลของการแจ้งเตือนหลังจากอัปเกรดบนหน้าจอ “มีอะไรใหม่ๆ” ปรากฎขึ้นต่อเมื่อมีการเลือกตัวแก้ไขดั้งเดิมและผู้ใช้งานไม่สามารถสลับตัวแก้ไขได้

1.2

 • แก้ไขแล้วสำหรับการสลับตัวแก้ไขจากหน้าจอการเพิ่มใหม่ (เรื่อง) ก่อนที่ฉบับร่างจะถูกบันทึก
 • แก้ไขแล้วสำหรับการพิมพ์ผิดซึ่งเคยมีการผนวก URL ที่แก้ไขไปกับค่าในคิวรี่ของ classic-editor
 • เปลี่ยนแปลงแล้วสำหรับการตรวจสอบของ WordPress 5.0 เพื่อไม่ต้องมีการตรวจสอบรุ่น แก้ไขแล้วสำหรับบักในขณะที่ทดสอบรุ่น 5.1-alpha
 • เปลี่ยนแปลงแล้วสำหรับค่าเริ่มต้นของตัวเลือกเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สลับตัวแก้ไขไปเป็นค่าเท็จ
 • เพิ่มแล้วสำหรับการปิดใช้งานของปลั๊กอินกูเทนเบิร์กและปรับลดความต้องการรุ่นของ WordPress เป็น 4.9
 • เพิ่มแล้วสำหรับตัวกรอง classic_editor_network_default_settings

1.1

แก้ไขแล้วสำหรับบักที่อาจจะพยายามโหลดตัวแก้ไขบล็อกสำหรับประเภทเรื่องซึ่งไม่สนับสนุนตัวแก้ไขนั้นเมื่อมีการอนุญาตให้ผู้ใช้สลับตัวแก้ไขได้

1.0

 • อัปเดตแล้วสำหรับ WordPress 5.0
 • เปลี่ยนแปลงแล้วสำหรับชื่อ/อ้างอิงทั้งหมดของ “กูเทนเบิร์ก” ไปเป็น “ตัวแก้ไขบล็อก” แทน
 • ปรับปรุงแล้วสำหรับหน้าจอผู้ใช้ของการตั้งค่าใหม่
 • ลบแล้วสำหรับการปิดใช้งานปลั๊กอินกูเทนเบิร์ก ซึ่งถูกเพิ่มขึ้นมาเพื่อทดสอบการใช้งานใน WordPress 4.9 ผู้ใช้งานที่ต้องการที่จะติดตามการพัฒนาของกูเทนเบิร์กใน WordPress 5.0 หรือรุ่นใหม่กว่า ไม่จำเป็นจะต้องใช้ปลั๊กอินอีกอันหนึ่งเพื่อปิดการใช้งาน
 • เพิ่มแล้วสำหรับการให้การตั้งค่าตัวแก้ไขริเริ่มของแต่ละผู้ใช้
 • เพิ่มแล้วสำหรับการให้ผู้ควบคุมสามารถกำหนดค่าตัวแก้ไขริเริ่มของเว็บเองได้
 • เพิ่มแล้วสำหรับการให้ผู้ควบคุมสามารถที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนค่าตัวแก้ไขริเริ่มได้เอง
 • เพิ่มแล้วสำหรับการให้ผู้ควบคุมเครือข่ายสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ควบคุมเว็บเปลี่ยนค่าริเริ่มของการตั้งค่าได้เอง
 • เพิ่มแล้วสำหรับการสนับสนุนการจัดเก็บตัวแก้ไขล่าสุดที่ถูกใช้ในแต่ละเรื่อง และเปิดขึ้นมาในคราวต่อไป เปิดใช้งานหากผู้ใช้สามารถเลือกตัวแก้ไขริเริ่มได้เอง
 • เพิ่มแล้วสำหรับ “สถานะตัวแก้ไขของเรื่อง” ในรายการของเรื่องที่อยู่บนหน้าจอเรื่อง แสดงผลว่าตัวแก้ไขใดจะถูกเปิดใช้สำหรับเรื่องนั้น เปิดใช้งานหากผู้ใช้สามารถเลือกตัวแก้ไขริเริ่มได้เอง
 • เพิ่มแล้วสำหรับตัวกรอง classic_editor_enabled_editors_for_post และ classic_editor_enabled_editors_for_post_type ทำให้สามารถถูกใช้โดยปลั๊กอินอื่นๆ เพื่อควบคุมหรือลบล้างตัวแก้ไขซึ่งถูกใช้สำหรับเรื่องหรือประเภทเรื่องโดยเฉพาะ
 • เพิ่มแล้วสำหรับตัวกรอง classic_editor_plugin_settings ทำให้สามารถถูกใช้โดยปลั๊กอินอื่นๆ เพื่อลบล้างการตั้งค่าและปิดการใช้งานหน้าจอผู้ใช้งานของการตั้งค่า

0.5

 • อัปเดตแล้วสำหรับกูเทนเบิร์ก 4.1 และ WordPress 5.0-beta1
 • ลบแล้วสำหรับบางคุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่แล้วในกูเทนเบิร์ก
 • แก้ไขแล้วสำหรับการหวนกลับไปที่ตัวแก้ไขดั้งเดิม หลังจากการดูเรื่องเก่าที่เคยได้บันทึกไว้

0.4

 • แก้ไขแล้วสำหรับการลบตัวเด้ง “ลองใช้กูเทนเบิร์ก” เมื่อปลั๊กอินกูเทนเบิร์กไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 • แก้ไขแล้วสำหรับการแสดงผลการตั้งค่า และลิงก์การตั้งค่าในตารางรายการของปลั๊กอิน
 • อัปเดตแล้วสำหรับข้อความอ่านฉันสิ

0.3

 • อัปเดตแล้วสำหรับการเปลี่ยนตัวเลือกจากกล่องเลือกอันเดียวไปเป็นปุ่มกดวิทยุ 2 ปุ่ม ซึ่งดูดีกว่า ขอขอบคุณ @designsimply สำหรับการแนะนำข้อความป้ายมา ณ ที่นี้ด้วย
 • การอัปเดตทั่วไปบางอันและการทำความสะอาด

0.2

 • อัปเดตสำหรับกูเทนเบิร์ก 1.9
 • ลบการแจ้งเตือนและปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อกูเทนเบิร์กไม่ได้เปิดใช้งานอยู่

0.1

รุ่นริเริ่ม