WordCamp Bangkok

WordCamp เป็นงานของ WordPress ที่จัดขึ้นโดยอาสาสมัคร ที่อยู่ในชุนชน WordPress ของแต่ละเมือง เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความสนใจ WordPress อาทิเช่น บล็อกเกอร์, นักพัฒนา, นักออกแบบ, นักการตลาด, เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหาร, นักศึกษา และจากสาขาอื่นๆทั่วประเทศให้ได้มาทำความรู้จัก พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน

กิจกรรมภายในงาน จึงมีความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของชุมชน WordPress แต่ละเมือง เช่น การบรรยายความรู้, เสวนา, Contributor Day, Workshop, Networking และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับงานนี้ได้ ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน, สปีกเกอร์, อาสาสมัคร หรือ สนับสนุนผ่านโปรแกรมการเป็นสปอนเซอร์


WordCamp Bangkok 2019

วันที่: 16-17 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่: มหาวิทยาลัยสยาม

Website: http://2019.bangkok.wordcamp.org/
ซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ http://2019.bangkok.wordcamp.org/tickets/

Follow us:
Twitter: @wordcampbkk
Facebook: WordCamp Bangkok
Instagram: @wordcampbkk

Event Hashtag: #wcbkk


WordCamp Bangkok 2018

วันที่: 17-18 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่: มหาวิทยาลัยสยาม

Website: http://2018.bangkok.wordcamp.org/
ซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ http://2018.bangkok.wordcamp.org/tickets/

Follow us:
Twitter: @wordcampbkk
Facebook: WPTH: WordPress Thailand
Instagram: @wordcampbkk

Event Hashtag: #wcbkk