รุ่นล่าสุด

4.7.2 2017-ม.ค.-27 zip (md5) tar.gz (md5)

4.7 สาขา

4.7.2 2017-ม.ค.-27 zip (md5) tar.gz (md5)

4.6 สาขา

4.6.1 2016-ต.ค.-09 zip (md5) tar.gz (md5)

4.5 สาขา

4.5.2 2016-พ.ค.-27 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5.1 2016-เม.ย.-26 zip (md5) tar.gz (md5)
4.5 2016-เม.ย.-22 zip (md5) tar.gz (md5)

4.4 สาขา

4.4.2 2016-ก.พ.-03 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4.1 2016-ม.ค.-19 zip (md5) tar.gz (md5)
4.4 2015-ธ.ค.-09 zip (md5) tar.gz (md5)

4.3 สาขา

4.3.1 2015-พ.ย.-09 zip (md5) tar.gz (md5)
4.3 2015-ส.ค.-18 zip (md5) tar.gz (md5)

4.2 สาขา

4.2.4 2015-ส.ค.-05 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.3 2015-ก.ค.-25 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.2 2015-ก.ค.-04 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2.1 2015-เม.ย.-29 zip (md5) tar.gz (md5)
4.2 2015-เม.ย.-23 zip (md5) tar.gz (md5)

4.1 สาขา

4.1.5 2015-พ.ค.-07 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.4 2015-เม.ย.-29 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.3 2015-เม.ย.-26 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1.1 2015-มี.ค.-27 zip (md5) tar.gz (md5)
4.1 2015-ก.พ.-11 zip (md5) tar.gz (md5)

4.0 สาขา

4.0.5 2015-พ.ค.-07 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0.1 2014-ธ.ค.-02 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0 2014-ต.ค.-12 zip (md5) tar.gz (md5)

3.9 สาขา

3.9.6 2015-พ.ค.-07 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9.2 2014-ส.ค.-06 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9.1 2014-พ.ค.-16 zip (md5) tar.gz (md5)
3.9 2014-เม.ย.-17 zip (md5) tar.gz (md5)

3.8 สาขา

3.8.8 2015-พ.ค.-07 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8.3 2014-เม.ย.-15 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8.2 2014-เม.ย.-09 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8.1 2014-ม.ค.-24 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8 2013-ธ.ค.-12 zip (md5) tar.gz (md5)

3.7 สาขา

3.7.8 2015-พ.ค.-07 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7.2 2014-เม.ย.-09 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7.1 2013-ต.ค.-30 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7 2013-ต.ค.-25 zip (md5) tar.gz (md5)

3.6 สาขา

3.6.1 2013-ก.ย.-12 zip (md5) tar.gz (md5)
3.6 2013-ส.ค.-02 zip (md5) tar.gz (md5)

3.5 สาขา

3.5.2 2013-มิ.ย.-22 zip (md5) tar.gz (md5)
3.5.1 2013-ก.พ.-19 zip (md5) tar.gz (md5)
3.5 2012-ธ.ค.-11 zip (md5) tar.gz (md5)

3.4 สาขา

3.4.2 2012-ก.ย.-14 zip (md5) tar.gz (md5)
3.4.1 2012-ส.ค.-09 zip (md5) tar.gz (md5)

3.3 สาขา

3.3.2 2012-เม.ย.-26 zip (md5) tar.gz (md5)
3.3.1 2012-ม.ค.-19 zip (md5) tar.gz (md5)
3.3 2012-ม.ค.-19 zip (md5) tar.gz (md5)

3.2 สาขา

3.2.1 2011-ก.ค.-22 zip (md5) tar.gz (md5)
3.2 2011-ก.ค.-18 zip (md5) tar.gz (md5)

3.1 สาขา

3.1.4 2011-ก.ค.-04 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1.3 2011-มิ.ย.-11 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1.2 2011-พ.ค.-16 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1.1 2011-เม.ย.-25 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1 2011-ก.พ.-24 zip (md5) tar.gz (md5)

3.0 สาขา

3.0.5 2011-ก.พ.-24 zip (md5) tar.gz (md5)
3.0.4 2011-ม.ค.-01 zip (md5) tar.gz (md5)
3.0.3 2010-ธ.ค.-11 zip (md5) tar.gz (md5)
3.0.2 2010-ธ.ค.-05 zip (md5) tar.gz (md5)
3.0.1 2010-ธ.ค.-05 zip (md5) tar.gz (md5)
3.0 2010-ส.ค.-12 zip (md5) tar.gz (md5)

2.9 สาขา

2.9.2 2010-ก.พ.-18 zip (md5) tar.gz (md5)
2.9.1 2010-ม.ค.-11 zip (md5) tar.gz (md5)
2.9 2009-ธ.ค.-23 zip (md5) tar.gz (md5)

2.8 สาขา

2.8.6 2009-ธ.ค.-02 zip (md5) tar.gz (md5)
2.8.5 2009-ต.ค.-21 zip (md5) tar.gz (md5)
2.8.4 2009-ส.ค.-12 zip (md5) tar.gz (md5)
2.8.3 2009-ส.ค.-05 zip (md5) tar.gz (md5)
2.8.2 2009-ก.ค.-20 zip (md5) tar.gz (md5)
2.8.1 2009-ก.ค.-10 zip (md5) tar.gz (md5)
2.8 2009-ก.ค.-10 zip (md5) tar.gz (md5)

2.7 สาขา

2.7.1 2009-ก.พ.-11 zip (md5) tar.gz (md5)
2.7 2008-ธ.ค.-29 zip (md5) tar.gz (md5)

2.6 สาขา

2.6.5 2008-พ.ย.-27 zip (md5) tar.gz (md5)
2.6.3 2008-พ.ย.-10 zip (md5) tar.gz (md5)
2.6.2 2008-พ.ย.-10 zip (md5) tar.gz (md5)
2.6.1 2008-ต.ค.-24 zip (md5) tar.gz (md5)
2.6 2008-ต.ค.-24 zip (md5) tar.gz (md5)

Beta & RC releases

3.8-beta-1 2013-พ.ย.-25 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7-RC1-25764 2013-ต.ค.-20 zip (md5) tar.gz (md5)
3.6-RC2 2013-ก.ค.-24 zip (md5) tar.gz (md5)
3.6-RC1-24704 2013-ก.ค.-16 zip (md5) tar.gz (md5)