ตัวนำเข้า Movable Type และ TypePad

Description

นำเข้าเรื่องและความเห็นจาก Movable Type หรือ TypePad blog

Installation

  1. Upload the movabletype-importer folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. เปิดใช้ปลั๊กอินผ่านทางเมนู ‘ปลั๊กอิน’ ในเวิร์ดเพรส
  3. Go to the Tools -> Import screen, Click on Movable Type and TypePad

FAQ

Installation Instructions
  1. Upload the movabletype-importer folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. เปิดใช้ปลั๊กอินผ่านทางเมนู ‘ปลั๊กอิน’ ในเวิร์ดเพรส
  3. Go to the Tools -> Import screen, Click on Movable Type and TypePad

Contributors & Developers

“ตัวนำเข้า Movable Type และ TypePad” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

“ตัวนำเข้า Movable Type และ TypePad” has been translated into 30 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “ตัวนำเข้า Movable Type และ TypePad” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Changelog

0.4

  • String updates

0.3

  • Use BASENAME, if present, as the slug for the post.

0.2

  • Add check for WP_LOAD_IMPORTERS

0.1

  • Initial release