• สวัสดีครับ

  ผมอยากขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำ wordpress multisite ก่อนหน้านี้ผมใช้ wordpress แบบเว็บเดียว จากนั้นอยากให้เว็บมีหลายภาษาแต่ไม่อยากซื้อปลั้กอินเพิ่มครับ เลยใช้วิธีติดตั้ง multisite ตามที่ได้อ่านจาก wordpress.org-create network และ wpmudev.org-ultimate guide multisite

  สิ่งที่ผมทำคร่าว ๆ คือแบบนี้ครับ
  > เพิ่ม subdomain ใน server (ผมใช้ Xserver เป็นของญี่ปุ่น หัวหน้าคนญี่ปุ่นต้องการใช้อันนี้)
  > หยุดการใช้งานปลั้กอินทั้งหมด
  > เพิ่มโค้ด define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true ); ในไฟล์ wp-config.php ผมคัดลอกมาให้ดูว่าบรรทัดท้าย ๆ มีคำสั่งอะไรอยู่บ้างครับ

  define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );
  /* 編集が必要なのはここまでです ! WordPress でのパブリッシングをお楽しみください。 */
  /** Absolute path to the WordPress directory. */
  if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
  	define( 'ABSPATH', __DIR__ . '/' );
  }
  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once ABSPATH . 'wp-settings.php';

  > จากนั้นก็สั่งสร้าง Network ใน dashboard
  > เพิ่มโค้ดใน wp-config.php และแก้ไขโค้ดเดิมในไฟล์ .htaccess

  wp-config.php

  define( 'WP_DEBUG', false );
  define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );
  define('MULTISITE', true);
  define('SUBDOMAIN_INSTALL', false);
  define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'iewrithai.com');
  define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
  define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
  define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
  /* 編集が必要なのはここまでです ! WordPress でのパブリッシングをお楽しみください。 */
  /** Absolute path to the WordPress directory. */
  if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
  	define( 'ABSPATH', __DIR__ . '/' );
  }
  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once ABSPATH . 'wp-settings.php';

  .htaccess (โค้ดทั้งหมดในไฟล์)

  SetEnvIf Request_URI ".*" Ngx_Cache_NoCacheMode=off
  SetEnvIf Request_URI ".*" Ngx_Cache_StaticMode
  SetEnvIf Request_URI ".*" AllowCountry
  SetEnvIf Request_URI ".*" AllowRestApi
  # BEGIN WordPress
  # The directives (lines) between <code>BEGIN WordPress</code> and <code>END WordPress</code> are
  # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters.
  # Any changes to the directives between these markers will be overwritten.
  <IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index\.php$ - [L]
  # add a trailing slash to /wp-admin
  RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^ - [L]
  RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
  RewriteRule ^(.*\.php)$ $1 [L]
  RewriteRule . index.php [L]
  </IfModule>
  # END WordPress

  > ล็อกเอาท์และล็อกอินเข้าไปใหม่ด้วยบัญชี SuperAdmin

  จากนั้นลองเข้า dashboard ของ subdomain เพื่อจะสร้างหน้าเว็บปรากฏว่าเข้าไม่ได้ ขึ้นว่า 404 File not found ลองเข้าเว็บไซต์ด้วย subdomain ก็ขึ้นเตือนว่า Your homepage has not been uploaded yet แต่เว็บหลักยังใช้งานได้ปกติ (รวมถึง dashboard ของเว็บหลักก็ใช้ได้) และผมลองเข้าไปดูในโฟลเดอร์ public_html ด้วย ftp ก็เห็นว่ามีโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ ชื่อของโฟลเดอร์คือ prefix ของ subdomain ครับ (โฟลเดอร์ th) ข้างในโฟลเดอร์มี 2 ไฟล์คือ default_page.png และ index.html

  ขอสอบถามว่าผมทำอะไรตรงไหนผิด และผมต้องแก้ไขยังไงเพื่อให้ใช้งาน subdomain ได้ครับ ขอขอบคุณล่วงหน้า

  The page I need help with: [log in to see the link]

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • /* Multisite */
  define( ‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true );
  define(‘MULTISITE’, true);
  define(‘SUBDOMAIN_INSTALL’, true);
  define(‘DOMAIN_CURRENT_SITE’, ‘domain.com’);
  define(‘PATH_CURRENT_SITE’, ‘/’);
  define(‘SITE_ID_CURRENT_SITE’, 1);
  define(‘BLOG_ID_CURRENT_SITE’, 1);

  ของผมเปลี่ยน SUBDOMAIN_INSTALL เป็น true

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • กระทู้ ‘dashboard ของ subdomain เข้าไม่ได้’ ถูกปิดกั้นสำหรับข้อความตอบกลับใหม่