• กระทู้ ‘Create new page แล้วขึ้น failed’ ถูกปิดกั้นสำหรับข้อความตอบกลับใหม่