สนับสนุน » Problems » อยากให้ระบบปี เป็น พศ.

  • สวัสดีครับ ใช้ plugin mec event อยู่ แต่ ปีเป็นคศ อยากให้ดึงเป็น พ.ศ จาก localtimezone ใน wordpress โดยตรง ขอคำแนะนำด้วยครับ