สนับสนุน » Problems » สระลอยในหน้าเว็บ

  • หน้าเว็บที่ผมรับผิดชอบอยู่นั่นคือ http://www.tis-communication.com สร้างจาก ธีม ที่ซื้อมาแล้วปรากฎว่าตัวอักษรภาษาไทยขนาด H1 or H2 มีปัญหาสระลอย แต่เมื่อถามไปผู้สร้างธีม เขาแจ้งว่าแค่ใช้เพียง Google Support Fonts ก็แก้ปัญหาได้แล้ว

    แต่เมื่อไปหาฟ้อนท์ใน https://www.google.com/fonts/ แล้ว ปรากฎว่ากระทั่ง Tahoma ก็ยังไม่สนับสนุนไทยฟ้อนท์

    This font family is not available on Google Fonts.

    พอมีคำแนะนำไหมครับ

  • กระทู้ ‘สระลอยในหน้าเว็บ’ ถูกปิดกั้นสำหรับข้อความตอบกลับใหม่