สนับสนุน » Problems » มือใหม่

 • ขอความอนุเคราะห์ผู้รู้ครับ
  ผมมือใหม่..กำลังทดลองใช้ WordPress ติดตั้งบน AppServe 2.6 (Win7 64bit)

  ********** wp-config.php >>>
  /** MySQL database username */
  define(‘DB_USER’, ‘sunny’);

  /** MySQL database password */
  define(‘DB_PASSWORD’, ‘sunny55’);

  /** MySQL hostname */
  define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);

  /** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
  define(‘DB_COLLATE’, ”);

  เกิดปัญหาดังนี้

  WordPress 3.3.2 th

  Fatal error: Declaration of Walker_Page::start_lvl() must be compatible with that of Walker::start_lvl() in
  D:\AppServ\www\wordpress32\wp-includes\post-template.php on line 1071

  ——————————————————————-
  1067 function end_el(&$output, $page, $depth) {
  1068 $output .= “\n”;
  1069 }
  1070
  1071 }
  ——————————————————————-
  เลยทดสอบลง WordPress 3.4 ล่าสุด >>>>>>
  Fatal error: Call to undefined function get_magic_quotes_gpc() in
  D:\AppServ\www\wordpress\wp-includes\load.php on line 533
  ——————————————————————-
  533 if ( get_magic_quotes_gpc() ) {
  ——————————————————————-

  กะลังมืดตึ๊บเลย…
  ขอบคุณครับ
  surasak_l@yahoo.com

 • กระทู้ ‘มือใหม่’ ถูกปิดกั้นสำหรับข้อความตอบกลับใหม่