สนับสนุน » Problems » ทำไมใส่รูปพิเศษ ไม่ได้ครับ

  • พอกดใส่ ก็ใส่ไม่ได้ครับ ทั้งหน้าโพส์ต และหน้าเพจ
    อย่างพอจะใส่สินค้า จาก woocommerce
    ที่เป็นรูปสินค้าก็ใส่ไม่ได้ครับ ควรแก้ไขอย่างไรดีครับ

  • กระทู้ ‘ทำไมใส่รูปพิเศษ ไม่ได้ครับ’ ถูกปิดกั้นสำหรับข้อความตอบกลับใหม่