• กระทู้ ‘ทำไมอัพโหลดรูปไม่ได้คะ’ ถูกปิดกั้นสำหรับข้อความตอบกลับใหม่