สนับสนุน » Problems » ตัวหนังสือทั้งหมดใหญ่โตขี้นมา

  • http://www.dhammabook.org อยู่ๆตัวหนังสือทั้งหมดใญ่ขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุครับ
    รบกวนจะแก้ไขได้อย่างไร? ขอบคุณมาก

  • กระทู้ ‘ตัวหนังสือทั้งหมดใหญ่โตขี้นมา’ ถูกปิดกั้นสำหรับข้อความตอบกลับใหม่