• wordpress แจ้งว่าข้อมูลไม่ตรงกับ databases แต่ทุกอย่างตรงกัน แล้วเข้าไม่ได้

  • กระทู้ ‘ข้อมูลไม่ตรง’ ถูกปิดกั้นสำหรับข้อความตอบกลับใหม่