สนับสนุน » Problems » การปรับรูปในบทความ

  • มีวิธีการปรับรูปในบทความ ให้เล็กหรือใหญ่ อย่างไรให้ง่ายไหมครับ หรือ มี ปลั๊กอิน ตัวไหนบ้างครับ