สนับสนุน » Problems » การติดตั้ง wordpress ใน Hosting hostgator

  • หลังจากที่อัพเดทเว็บไซต์ใน wordpress ธีมกับไฟล์ทั้งหมดที่ทำไม่โหลดขึ้นไซต์ใหม่เลยคะ แบบนี้เราต้อวแก้ไขยังไงคะ

    The page I need help with: [log in to see the link]