WordPress.org

News

WordCamp Incubator 2.0

WordCamp Incubator 2.0


WordCamps เป็นงานของ WordPress ที่ไม่เป็นทางการ และจัดขึ้นโดยชุมชนท้องถิ่น สมาชิกในทีมผู้จัดงานมาจากการรวมตัวกัน ของผู้ใช้ WordPress ที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ ที่อยากทำให้ชุมชนของพวกเขาเติบโต โดยเริ่มต้นจากการพบเจอกันใน WordPress meetup อย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึงค่อยจัดงาน WordCamp ประจำปี หลายๆชุมชนขับเคลื่อนได้อย่างดีด้วยการทำตามรูปแบบนี้ ในปี 2017 ที่ผ่านมา เราพบว่ามี WordCamp เกิดขึ้นจำนวนมากกว่า 120 งานจากทั่วโลก

แต่บางครั้ง ความอยาก และความกระตืนรือต้นของสมาชิกในชุมชนก็ไม่สามารถดึงดูดคนในชุมชนได้มากพอที่จะทำให้เกิด WordCamp ขึ้นมาได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราจึงริเริ่ม โปรแกรม WordCamp Incubator ขึ้นมา เมื่อปี 2016

เป้าหมายของโปรแกรม Incubator คือ แผ่ขยาย WordPress ไปยังพื้นที่ที่ยังไม่มีชุมชน WordPress เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยให้ความสนับสนุนการจัดการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดงาน WordCamp ครั้งแรกในพื้นที่นั้น ในปี 2016 สมาชิกของทีมชุมชนระดับโลก ได้ทำงานกับอาสาสมัครจากเมืองต่างๆ 3 เมือง ได้แก่ เมือง Denpasar, เมือง Harare และ เมือง Medellín เพื่อกำหนดทิศทาง และลงมือให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง เพื่อทำให้ WordCamp สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆ ซึ่ง WordCamp Incubator ของทั้งสามเมืองนั้นประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เราจึงอยากนำโปรแกรมนี้กลับมาอีกครั้งในปี 2018

WordCamp incubators ถัดไปควรเป็นเมืองใด? ถ้าหากว่าคุณเฝ้ารอที่จะมี WordCamp ในเมืองคุณ แต่ยังไม่เคยเริ่มสร้างชุมชน WordPress ในท้องถิ่นมาก่อนเลย นี่เป็นโอกาสที่ดีมาก พวกเรากำลังเปิดรับสมัครเมืองที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ซึ่งเราจะติดต่อผู้สมัครทุกรายเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ และจะประกาศรายชื่อเมืองที่ได้รับเลือกสิ้นเดือนมีนาคม

การสมัคร ให้กรอกแบบฟอร์มการสมัคร ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2018

คุณไม่จำเป็นต้องเตรียมข้อมูลใดเป็นพิเศษ แค่เพียงบอกให้พวกเรารู้ว่าคุณสนใจ คุณสามารถจะเสนอชื่อเมืองของคุณเข้ามาได้ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยากเป็นหนึ่งในทีมผู้จัดงานหลัก แต่การทำงานร่วมกันครั้งนี้จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นนั้น เราต้องการการติดต่อประสานงาน และอาสาสมัครจากคนในท้องถิ่น ดังนั้น โปรดเสนอชื่อเมืองที่คุณอยู่ หรือทำงานเข้ามา เพื่ออย่างน้อยเราจะได้เริ่มมีการติดต่อกัน

พวกเราเฝ้ารอที่จะได้รับการตอบกลับจากคุณ!

ใส่ความเห็น