WordPress.org

News

WordPress 4.9.4 Maintenance Release

WordPress 4.9.4 Maintenance Release


WordPress รุ่น 4.9.4 ได้รับการเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

การเผยแพร่ครั้งนี้เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องในรุ่น 4.9.3 บางจุด ที่ทำให้เว็บไซต์ที่ตั้งค่าเป็นการอัปเดตอัตโนมัติที่ทำงานแบบด้านหลังไม่สามารถทำงานได้ และทำให้การอัปเดตเป็นรุ่น 4.9.4 จะต้องดำเนินการเองโดยคุณ (หรือโดยผู้ให้บริการโฮสติ้งของเว็บไซต์คุณ)

สี่ปีก่อนหน้านี้ เราได้เพิ่มความสามารถให้กับ WordPress รุ่น 3.7 “Basie” นั่นคือ การอัปเดตรุ่นอัตโนมัติ เพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ และทำให้ข้อบกพร่องเป็นศูนย์ โดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ ซึ่งตลอดสี่ปีที่ผ่านมานี้ มันได้ช่วยอัปเดตเว็บไซต์ไปแล้วกว่าหนึ่งล้านเว็บ พบปัญหาบ้างเพียงเล็กน้อย แต่น่าเสียดายที่ การเผยแพร่ รุ่น 4.9.3 เมื่อวานนี้ พบข้อบกพร่องจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นการค้นพบหลังจากที่เผยแพร่ไปแล้ว ซึ่งข้อบกพร่องนี้จะทำให้ WordPress พบข้อผิดพลาดระหว่างการดำเนินการอัปเดต WordPress เป็นรุ่น 4.9.4 อัตโนมัติ และจะแจ้งให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ดำเนินการอัปเดตรุ่นเองผ่านหน้าควบคุมของ WordPress หรือผ่านเครื่องมือการอัปเดต WordPress ของโฮสติ้ง

ผู้ให้บริการโฮสติ้งสำหรับ WordPress ที่ติดตั้งการอัปเดตอัตโนมัติให้กับผู้ใช้บริการ สามารถอัปเดตได้ตามปกติ และเราจะทำงานร่วมกับโฮสติ้งรายอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ใช้บริการทั้งหลายจะสามารถอัปเดต WordPress 4.9.4 ได้อัตโนมัติ

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเชิงเทคนิค ได้ที่ Core Development blog และรายละเอียดการแก้ไขทั้งหมด ได้ที่ list of tickets

ใส่ความเห็น